Logo

TMA algemeen

TMA Methode helpt professionele organisaties om het beste uit hun mensen te halen.
Met de TMA Methode kunnen organisaties zelf of met behulp van TMA gecertificeerde organisatie adviesbureaus op elk niveau medewerkers selecteren, coachen en beoordelen.

TMA Methode wordt aangeboden als een online service en wordt gebruikt voor talent- en competentie management, assessments op competenties, MD trajecten, mobiliteitsvraagstukken, beoordeling en beroepskeuze.

De TMA Talenten Analyse
Mensen zijn het meest effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt.
Vanuit dit uitgangspunt zet de TMA Analyse de kandidaat centraal en op de troon die hem past.
Het is deze visie van waaruit access2success talentenanalyses en ontwikkelmogelijkheden benaderen. Hiervoor passen de trainers/coaches van access2success de TMA Talenten Analyse toe.
Zij zijn hiervoor gekwalificeerde en gecertificeerde professionals.

Deze analyse maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken.
De TMA Analyse wordt door access2success toegepast voor zowel selectie, assessment en persoonlijke ontwikkeling of coaching. 

Onderscheid met andere testmethoden
De TMA Methode onderscheidt zich van andere analyse methodieken zoals de klassieke psychologische tests, doordat de TMA op gestructureerde wijze de kandidaat matcht met uw functie en naar alle aspecten van uw kandidaat kijkt zoals:
 
  • De talenten/drijfveren van uw kandidaat
  • Het gedrag van uw kandidaat
  • Interesses van uw kandidaat
  • Cognitieve capaciteiten
 
De TMA Analyse gaat in op de veelal onbewuste drijfveren, deze zijn de basis van talenten, kwaliteiten, valkuilen en gedrag. Praktijksimulaties worden bij een basis TMA Analyse expres achterwege gelaten omdat het moeilijk is om “jezelf” te zijn als er een acteur of assessor een bepaalde rol of gedrag van je verwacht en onder druk zet. Hierdoor kan een verkeerd beeld ontstaan van het gedrag van iemand op de werkvloer in zijn normale doen.
De TMA analyse wordt op een andere manier ervaren: prettig, uitdagend en vooral kloppend! De TMA geeft inzicht en confronteert, maar gaat altijd uit van talenten en veroordeelt nooit.
 
 
 
 
 
 
De inzichten in de drijfveren en talenten worden praktisch altijd door de kandidaat zelf herkend, ervaren en van hieruit geaccepteerd. De TMA analyse door access2success kijkt eerst naar de persoon en zijn aanwezige talenten en kwaliteiten en van hieruit naar geschiktheid of ontwikkelbaarheid binnen een functie.

Door deze werkwijze wordt de kandidaat meegenomen met de inzichten van de eigen analyse of evaluatie en ontstaat een hoge acceptatiegraad. Deze mate van acceptatie en voorspellende waarde van de TMA is hierdoor een sterk positief en onderscheidend instrument.
Opdrachtgevers ontvangen een trefzeker inzicht in de kandidaat en de (mis)match op het kritieke gedrag binnen de functie. De medewerker is gemotiveerd om op professionele en persoonlijke wijze aan de slag te gaan met zijn ontwikkeling.
 
 
 
 
Wat meet de TMA Talenten Analyse
Tijdens de TMA Analyse worden 44 talenten, 50 competenties en maximaal 6 cognitieve factoren gemeten. De analyses nemen 1,5 uur in beslag welke de kandidaat besteed achter de PC. De uitkomsten van de analyses worden door de TMA Methodiek met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd op elkaar versterkende en neutraliserende factoren.

De eindconclusie is mensenwerk waarbij u voor het ingewikkelde rekenwerk ondersteund wordt door automatisering en jarenlange ervaring van de trainers/coaches van access2success en vele TMA analyses die u voorgegaan zijn.
De eindconclusie is een helder, positief en ontwikkelingsgerichte rapportage welke eventueel vergeleken wordt met de kritische succesfactoren binnen de functie.
De rapportages kunt u als kandidaat en/of werkgever snel verwachten.
Analyse van de gegevens is direct mogelijk vanwege de online-beschikbaarheid van de testresultaten.
Er vindt altijd terugkoppeling plaats van de trainers/coaches van access2success aan de kandidaat en/of opdrachtgever in een persoonlijk gesprek. Daarbij baseren de trainers/coaches van access2succes  het gesprek op de (expert)rapportage om de aanwezige talenten en valkuilen binnen de functie te toetsen.

Resultaat
Door uit te gaan van de kwaliteiten, talenten van de kandidaat zullen uw investeringen zoals, training, coachings- of mobiliteitstrajecten tot effectiever resultaat leiden. De TMA analyse door access2success geeft ontwikkeladviezen aan de kandidaat en maakt inzichtelijk in welk soort werk de kandidaat het meest tot zijn recht komt. Tevens wordt de relatie gemaakt tussen talenten en competenties zodat u hier optimaal op in kan spelen.

Relatie talenten- gedrag op de werkvloer
Door gebruik te maken van de TMA Methode kunt u de relatie leggen tussen talenten en competenties en hier optimaal op in te spelen. Onderstaand schema geeft deze relatie weer:
Risico’s beheersen     vs Benutten en versterken
Omheen managen vs   Investeren en ontwikkelen
  
 
 

Meer weten?

Naam:
E-mail:
Toelichting:
Neem de tekens van de afbeelding over
Anti-spam: * Hoofdlettergevoelig
TMA algemeen TMA algemeen TMA algemeen
contact  |   route  |   sitemap  |   voorwaarden