Logo

Quick Scan Flexibiliteit voor Organisaties


Toenemende turbulentie vraagt om flexibele organisaties...

Managers zien de omgeving waarin de organisatie opereert steeds concurrerender worden, mede onder invloed van technologische innovaties, deregulering, veranderingen in de EU en mondialisering van concurrentie. Dit stelt nieuwe eisen aan het repertoire aan vaardigheden voor anticipatie en reactie en aan het ontwerp van de organisatie. Veelal dient de flexibiliteit van de organisatie te worden aangepast aan de veranderende concurrentieomgeving.

De Quick Scan Flexibiliteit plaatst de omgeving, de managementvaardigheden en de organisatie in een integraal raamwerk en bepaalt de vereiste en aanwezige flexibiliteit. Op basis van dit inzicht wordt het gewenste vernieuwingstraject beschreven. De Scan helpt managers daarmee de theorie over organisatieflexibiliteit van Prof. Volberda toe te passen op de eigen organisatie en snel een eerste verkenning van mogelijke veranderingstrajecten uit te voeren.

De Quick Scan Flexibiliteit is ontwikkeld aan RSM Erasmus University door prof. dr. H.W. Volberda en drs. N.P. van der Weerdt en wetenschappelijk gevalideerd. Het instrument is gebaseerd op het baanbrekende werk van Henk Volberda over flexibele organisaties “ Building the Flexible Firm”, in het Nederlands verschenen als “ De Flexibele Onderneming”. Meer dan 4000 bedrijven en non-profit organisatie pasten de Scan al toe en bieden daarmee een rijk referentiekader voor uw eigen organisatie.

Pas de Quick Scan Flexibiliteit toe op uw eigen organisatie ...

Neem contact op met access2success

info@access2.nl
06-52477849
06-27224446
www.access2success.nl

Meer weten?

Naam:
E-mail:
Toelichting:
Neem de tekens van de afbeelding over
Anti-spam: * Hoofdlettergevoelig
Quick Scan Flexibiliteit voor Organisaties Quick Scan Flexibiliteit voor Organisaties Quick Scan Flexibiliteit voor Organisaties
contact  |   route  |   sitemap  |   voorwaarden