Logo

Quick Scan Flexibiliteit


 
Toenemende turbulentie vraagt om flexibele organisaties…
Managers zien de omgeving waarin de organisatie opereert steeds concurrerender worden, mede onder invloed van technologische innovaties, deregulering, veranderingen in de EU en mondialisering van concurrentie. Dit stelt nieuwe eisen aan het repertoire aan vaardigheden voor anticipatie en reactie en aan het ontwerp van de organisatie. Veelal dient de flexibiliteit van de organisatie te worden aangepast aan de veranderende concurrentieomgeving.
De Quick Scan Flexibiliteit plaatst de omgeving, de managementvaardigheden en de organisatie in een integraal raamwerk en bepaalt de vereiste en aanwezige flexibiliteit. Op basis van dit inzicht wordt het gewenste vernieuwingstraject beschreven. De Quick Scan Flexibiliteit helpt managers daarmee de theorie over organisatieflexibiliteit toe te passen op de eigen organisatie en snel een eerste verkenning van mogelijke veranderingstrajecten uit te voeren.
De Quick Scan Flexibiliteit is ontwikkeld aan RSM Erasmus University en wetenschappelijk gevalideerd.
 
Pas de Quick Scan Flexibiliteit toe op uw eigen organisatie …
access2success nodigt u van harte uit om de Quick Scan Flexibiliteit toe te passen op uw eigen organisatie. Bent u nog niet in het bezit van een password voor de survey module? Neem dan vandaag nog contact met ons op:  www.access2success.nl of mail naar info@access2success.nl

Meer weten?

Naam:
E-mail:
Toelichting:
Neem de tekens van de afbeelding over
Anti-spam: * Hoofdlettergevoelig
Quick Scan Flexibiliteit Quick Scan Flexibiliteit Quick Scan Flexibiliteit
contact  |   route  |   sitemap  |   voorwaarden