Logo

MDI-Werkgerelateerde Drijfveren Analyse

 De Werkgerelateerde Drijfveren Analyse maakt, in relatie tot de werkomgeving, inzichtelijk waarom iemand de dingen doet zoals hij of zij ze doet, wat een persoon beweegt. Per drijfveer - en afhankelijk van de hoogte van de score - brengt het profiel algemene kenmerken, waarde voor de organisatie, leerstijlen, sleutels tot motivatie en mogelijke aandachtspunten in kaart.

Inzicht in onze drijfveren helpt ons te begrijpen WAAROM we de dingen doen zoals we ze doen. Deze Werkgerelateerde Drijfveren Analyse meet het relatieve belang dat een individu hecht aan een zestal basale drijfveren; de Intellectuele, Praktische, Esthetische, Sociale, Individualistische en Traditionalistische drijfveer. Met drijfveer wordt bedoeld: het perspectief van waaruit wij de wereld bekijken, datgene wat ons werkelijk beweegt en onze houding in tal van situaties bepaalt.


Intellectueel -→ De behoefte om te weten 
Praktisch -→investeringen terug te verdienen 
Esthetisch -→balans te vinden 
Sociaal -→te helpen 
Individualistisch -→macht uit te oefenen 
Traditionalistisch -→orde te scheppen

Meer weten?

Naam:
E-mail:
Toelichting:
Neem de tekens van de afbeelding over
Anti-spam: * Hoofdlettergevoelig
MDI-Werkgerelateerde Drijfveren Analyse MDI-Werkgerelateerde Drijfveren Analyse MDI-Werkgerelateerde Drijfveren Analyse
contact  |   route  |   sitemap  |   voorwaarden